Våra eventtält är unika.

Vi har bl.a. ett av Nordens största eventtält med plats för 1400 sittande eller 2500 stående. Alla våra tält harmoniserar i färg och form och är designade med utgångspunkt från funktion och estetik.

Utifrån din vision, planerar och projekterar vi. I planeringsstadiet presenteras lösningar i 3 D ritningar som visualiserar eventet.

Modeller
  • Dromedaren
  • Kamelen
  • Krokodilen
  • Tygtält 7x12m
  • Stora tältet
  • Paviljongen
  • Svala
  • Topptält 5x5m

Stora tältet

Nordens enda specialbyggda eventtält, anpassat för scenbruk. Mastcentrum är förskjutet för ökad takhöjd över scenen. Riggen är konstruerad för stora laster. Har en golvyta på 1150 kvadratmeter. Rymmer över 2500 p stående, 1400 p i konsertsittning eller 800 matgäster.
Eventtältet kan användas för konserter, bolagsstämmor, utställningar och fester.
Biutrymmet utanför väggarna kan användas till loger, köksområde, garderober, toalettutrymmen m.m.

Tygtält 7x12m

Tygtältet är designat och tillverkat av Bröderna Park. 7 gånger 12 meter. Snabbt och smidigt att montera. Väggar kan monteras eller tas bort enligt önskemål. Två master.

Kamelen

Används ofta som förtält till Stora Tältet. Har 4 master. Har en golvyta på 353 kvadratmeter. Rymmer 300 p i konsertsittning eller 250 matgäster. Tältet kan användas för konserter, bolagsstämmor, utställningar och fester.

Dromedaren

Eventtält är designat av och tillverkat för Bröderna Park. Har 3 master. Har en golvyta på 450 kvadratmeter. Rymmer 550 p i konsertsittning och 450 matgäster.
Tältet kan användas för konserter, bolagsstämmor, utställningar och fester.

Svala

Fritt svävande segeltak för en täckt yta på 100 kvadratmeter.

Topptält 5×5

Har en golvyta på 25 kvadratmeter. Går i stil med övriga tält som komplement eller servicetält.

Krokodilen

Krokodilen är ett modultält designat av och tillverkat för Bröderna Park. 16 meter brett. Kan byggas i sektioner om 5 meter, minst 10 meter och max 30 meter. Kan byggas ihop med vårt runda modultält för max längd 46 meter. Fribärande konstruktion, inga master, för maximalt utnyttjande av golvyta.

Paviljongen

Dansbana med tak. Har en golvyta på 200 kvadratmeter. Uppbyggt plant golv för placering även där det är ojämnt underlag.