Våra eventtält är unika.

Vi har bl.a. ett av Nordens största eventtält med plats för 1400 sittande eller 2500 stående. Alla våra tält harmoniserar i färg och form och är designade med utgångspunkt från funktion och estetik.

Utifrån din vision, planerar och projekterar vi. I planeringsstadiet presenteras lösningar i 3 D ritningar som visualiserar eventet.

Modeller
  • Dromedaren
  • Kamelen
  • Krokodilen
  • Tygtält 7x12m
  • Stora tältet
  • Paviljongen
  • Svala
  • Topptält 5x5m

Stora tältet

Vårt stora tält är Nordens enda specialbyggda eventtält, anpassat för scenbruk. Mastcentrum är förskjutet för ökad takhöjd över scenen och riggen är konstruerad för stora laster. Tältet  har en golvyta på 1150 kvadratmeter och rymmer över 2500 p stående, 1400 p i konsertsittning eller 800 matgäster.
Eventtältet kan användas för konserter, bolagsstämmor, utställningar och fester där biutrymmet utanför väggarna kan användas till loger, köksområde, garderober, toalettutrymmen m.m.

Tygtält 7x12m

Tygtältet är 7 x 12 meter och är designat av och tillverkat för Bröderna Park. Det är snabbt och smidigt att montera, har två master och väggarna kan monteras eller tas bort enligt önskemål.

Kamelen

Detta tält används ofta som förtält till Stora Tältet och har 4 master samt en golvyta på 353 kvadratmeter. Tältet rymmer 300 p i konsertsittning eller 250 matgäster och kan användas för konserter, bolagsstämmor, utställningar och fester.

Dromedaren

Även detta eventtält är designat av och tillverkat för Bröderna Park. Tältet har 3 master, en golvyta på 450 kvadratmeter och rymmer 550 p i konsertsittning och 450 matgäster.
Tältet kan användas för konserter, bolagsstämmor, utställningar och fester.

Svala

Vår svala är ett fritt svävande segeltak för en täckt yta på 100 kvadratmeter.

Topptält 5×5

Topptältet har en golvyta på 25 kvadratmeter och går i stil med övriga tält som komplement eller servicetält.

Krokodilen

Krokodilen är ett modultält designat av och tillverkat för Bröderna Park.  Tältet är 16 meter brett och kan byggas i sektioner om 5 meter, minst 10 meter och max 30 meter. Krokodilen kan byggas ihop med vårt runda modultält för en max längd på 46 meter och har en fribärande konstruktion utan master för maximalt utnyttjande av golvytan.

Paviljongen

Paviljongen är en dansbana med tak som har en golvyta på 200 kvadratmeter. Detta tält kan byggas upp med plant golv för placering även där underlaget är ojämnt.